Målgruppsanalys & mediestrategi

I den här fasen definierar vi tydligt syftet med vår kommunikation. Vem är vår målgrupp, och vilka resultat vill vi uppnå? Handlar det om ökad försäljning, att nå nya kundsegment eller skapa långsiktiga värden genom en stärkt varumärkesposition? När målen är klart definierade, sätter vi gemensamt upp ramarna för vår mediestrategi och väljer de främsta mätverktygen för att säkerställa att vi når våra uppsatta mål.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag?

Nyfikenheten särskiljer oss. Det är en extra drivkraft i allt vi gör – och en viktig del av vår identitet.