Effektuppföljning

När kampanjen är slut gör vi en sammanställning av resultaten. Den inkluderar allt från långsiktiga målsättningar, som exempelvis varumärkeskännedom och acceptans, till konkreta resultat i försäljning och avslut. Det är nu av yttersta vikt att identifiera och definiera relevanta synergier och deras inverkan på varandra. Vi genomför även jämförelser med tidigare kampanjer för att utvärdera deras effektivitet. Den samlade analysen utgör ett bra underlag för våra kunders framtida aktiviteter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag?

Nyfikenheten särskiljer oss. Det är en extra drivkraft i allt vi gör – och en viktig del av vår identitet.