Kampanjimplementering & förhandling

Förhandlingarna inleds med mediehusen för att maximera resultatet inom ramen för den avsatta budgeten. Målet är att optimera samtliga mediekanaler med hänsyn till räckvidd, format, tid, placering och frekvens. Vi specificerar tydligt vilken effekt vi förväntar oss av varje mediekanal där varje enskild kanal måste bidra maximalt till kampanjstrategin. För att ha kontinuerlig kontroll och säkerställa att mediekanalerna levererar enligt krav, sätter vi upp ett antal nyckeltal som vi regelbundet utvärderar för att säkerställa våra uppsatta mål. 

Kundernas köpresa, beteende och behov förändras i en allt snabbare takt, och begreppet relevans är av yttersta vikt oavsett målgrupp. Med hjälp av objektiv dataanalys och marknadsinsikter assisterar vi våra kunder i utvecklingen av sina affärer, nå nya kunder eller genomföra prediktiva analyser.

Genom ökad insikt hjälper vi företag att kommunicera genom mer relevanta och personligt anpassade budskap som stöd för deras kunder längs köpresan. Vi använder automatiserade datadrivna strategier och medieköp för att rikta lämpliga annonser mot rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt, med det rätta budskapet, oavsett var kunderna befinner sig. För vi vet att närvaro i rätt kontext alltid ger ett bättre resultat.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag?

Nyfikenheten särskiljer oss. Det är en extra drivkraft i allt vi gör – och en viktig del av vår identitet.