Analys & marknadsinsikt

Samtliga projekt inleds med en noggrann genomlysning och analys. Vi utforskar kundens marknad och dess utveckling, fastställer tydliga mål för den aktuella aktiviteten, identifierar målgrupper och faktorerna som påverkar deras beslut och beteende, samt undersöker förändringar i deras mediekonsumtion. Vi analyserar även konkurrenterna, deras styrkor och svagheter samt aktuella trender. Slutligen genomför vi en nyfikenhetsstudie för att upptäcka möjliga marknadsluckor eller beteendemönster hos konkurrenterna som vi kan dra fördel av.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag?

Nyfikenheten särskiljer oss. Det är en extra drivkraft i allt vi gör – och en viktig del av vår identitet.