Sveaskog väljer AdOn som mediebyrå

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med över fyra miljoner hektar skogsmark. Nu har skogsbolaget valt AdOn som mediebyrå.

Statliga skogsbolaget Sveaskog har antagit en ny långsiktig inriktning för ett hållbart skogsbruk. Ambitionen med inriktningen är att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige. Inriktningen syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skogsmarken. Nu har bolaget valt AdOn som mediebyrå.

– Precis som andra skogsbolag ser vi på Sveaskog problem på grund av ett ändrat klimat. Vi har därför i ett första skede tagit fram ett program med åtgärder inom tre utvalda delar av skogslandskapet: de brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna. Samarbetet med AdOn kommer att fokuseras kring att sprida kunskap samt engagemang om dessa åtgärder, säger Niclas Brantingson som är kommunikationschef på Sveaskog.

I uppdraget för AdOn ingår målgruppsanalyser, mediestrategi, köp, optimering och uppföljning. En stor de av arbetet är strategiskt inriktat och sker i nära samarbete med Sveaskog och deras partners.

Det är enormt roligt att få arbeta med Sveaskog och svensk skog eftersom den ger så många nyttigheter. Sveaskog har en mycket stor kunskap som byggt upp under lång tid, säger Johanna Alanko, kundansvarig och byråchef på AdOn som lett pitchen. Den svenska skogen är mer aktuell än någonsin utifrån många parametrar, inte minst det stora intresset för att vistas i naturen vilket ökat under pandemin. Hur vi vårdar naturen är en viktig lösning för att både bibehålla intresset samt bygga en mer hållbar framtid, något som vi brinner för på AdOn.

AdOn vann uppdraget från Sveaskog i konkurrens med ett flertal mediebyråer och samarbetet har precis påbörjats.

Taggar

Våra senaste inlägg

Dela inlägget

Nyfikenheten särskiljer oss. Det är en extra drivkraft i allt vi gör – och en viktig del av vår identitet.