Vår VD Daniel kommenterar Mediebyråbarometern

Daniel Eriksson, styrelseordförande i Sveriges Mediebyråer flaggar samtidigt för att medieinvesteringarna kommer att backa ännu mer.

Daniel Eriksson, styrelseordförande i Sveriges Mediebyråer flaggar samtidigt för att medieinvesteringarna kommer att backa ännu mer. 

– Givetvis är coronakrisen den stora förklaringen till att medieinvesteringarna backar, även om vi tidigare har sett en cyklisk nedgång i medieköp. Det finns dock en fördröjning i den kraftiga nedgång vi kan förvänta oss; mycket av de medieinvesteringar som gjordes i mars bokades redan i februari eller ännu tidigare, och dessutom var de första 10 dagarna i mars inte lika påverkade av krisen som den senare delen av mars. Vi kan med största säkerhet förvänta oss väsentligt större nedgångar för medieinvesteringarna kommande månader, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer, i en kommentar.

Läs hela artikeln på https://www.dagensmedia.se/byraer/mediebyraer/ras-for-medieinvesteringarna-under-coronakrisen/

Taggar

Våra senaste inlägg

Dela inlägget

Nyfikenheten särskiljer oss. Det är en extra drivkraft i allt vi gör – och en viktig del av vår identitet.