Maria Ekroth

EKONOMICHEF

Arbete: Flyttade till Stockholm våren 2004 och började karriären på ekonomiavdelningen på en stor morgontidning. Började jobba på AdOn hösten 2006.

Utbildning: Civilekonom

Medievanor: Morgontidningen, diverse magasin och TVserier.

Gillar: Karaoke & Skellefteå AIK

Ogillar: Oordning

Mail: maria.ekroth@ad-on.se

Direktnummer: 08-459 69 66

Mobilnummer: 0706-68 48 48