Jessica Heinonen

CAMPAIGN MANAGER DIGITALA MEDIER

Arbete: Det är här min story börjar.

Utbildning: Ekonomie magister

Medievanor: Instagram, snapchat och netflix.

Gillar: Solnedgångar och att resa.

Ogillar: Långsamma människor under rusningstid.

Mail: jessica(a)ad-on.se

Direktnummer: 08-459 69 74

Mobilnummer: