Daniel Eriksson

PROJEKTLEDARE & VD

Arbete: Medierådgivare sedan 1995 och ledande befattningar på mediebyrå sedan år 2000. Arbetar operativt med kunduppdrag och kombinerar det med min roll som verksamhetsansvarig.

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet

Medievanor: En konstant konsumtion av medier i olika kanaler och plattformar

Gillar: Att leva

Ogillar: Det går inte…

Mail: daniel@ad-on.se

Mobilnummer: 070-957 40 20