Erbjudande

 

Idag arbetar vi med och erbjuder våra tjänster till alla som är involverade i varumärkes-, kommunikations- och försäljningsarbetet på ett företag eller inom en organisation.
Vi är 15 stycken oberoende experter på medierådgivning, analys och strategi.
Alla har vi en lång erfarenhet från media, reklam och försäljning som tillsammans ger oss en spännande kunskapsbank att ösa information från. Vi ser oss alla som del i ett team som tillsammans har en fantastiskt bred bakgrund. Vi tycker att det är viktigt, för där alla tänker lika tänker ingen särskilt mycket. Vårt fokus är fortfarande medie- och kanaloberoende rådgivning, analys och köp.

Vårt erbjudande är uppbyggt kring fem hörnstenar. Alla väl sammanfogade till en väloljad helhet som skapar synergier och en god grund till effektiv och resultatorienterad kommunikation.

• Analys
• Insikter
• Strategi
• Köp och implementation
• Resultat och uppföljning

De fem hörnstenarna är inte unika i sig och räcker inte för att uppnå ett bra resultat för våra uppdragsgivare. För att i varje steg leverera ett riktigt bra jobb tror vi att kulturen och människorna är den viktigaste faktorn. Vi jobbar mycket med att bidra med innovativ förmåga i varje projekt. Vi tycker att det är affärskritiskt och det stillar vår egen nyfikenhet. Men det är inget vi gör för oss själva på vår kammare.

De innovativa lösningarna kommer i diskussioner med våra kunder och tillsammans med den kreativa byrån och med våra samarbetspartners på mediebolagen. Tillsammans har vi olika infallsvinklar som gifter sig bra med varandra. Det är helheten som ger de bästa resultaten och inte de enskilda delarna.

Affärsinsikt är en viktig del i vårt erbjudande. För att bidra med värdefulla affärsinsikter är erfarenhet en nyckelfaktor, något som inte går att läsa sig till i en bok. Det har vi lärt oss efter åratal av kampanjplanering och uppföljningar där vi vid hundratals tillfällen har fått svart på vitt vad kampanjen faktiskt levererar för värden in till våra uppdragsgivare och deras varumärken.

Sist, men absolut inte minst viktigt, är det att vi bidrar till att vardagen för våra uppdragsgivare fungerar smidigt och så problemfritt som det bara är möjligt. Att arbeta med en erfaren och kompetent mediebyrå ska inge trygghet och minska komplexiteten, inte spä på den. Då kommer vi åter tillbaka till vikten av de människor och individer du jobbar med och som tillsammans skapar AdOn. Att vi är tillgängliga, närvarande, engagerade och har tid att träffas. Att vi har erfarenhet nog att jobba i väl fungerande processer där alla detaljer kontrolleras och inget lämnas åt slumpen. Där vi tar ansvar för våra projekt och ror dem i hamn hela vägen samtidigt som vi hela tiden lyssnar med örat mot marken efter vad som kommer imorgon. Då kan du lugnt ägna dig åt annat.