Bakgrund

 

När AdOn startades år 2000 var det som en motreaktion på centraliseringen och internationaliseringen av den svenska mediebyråbranschen. De internationella nätverken hade svept över Sverige i slutet av 1990-talet, dot.com-bubblan hade briserat och i osäkra tider tenderar verksamhetensstyrningen bli än mer centraliserad, och så även i Sverige med minskat inflytande från de lokala ledningarna.

Trots en utmanande tidpunkt att starta en mediebyrå gjorde vi det med en övertygelse och med en idé om att effektiv kommunikation planeras här och nu med lokal kunskap om marknaden och konsumenten i ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och partners. All respekt till internationella mallar, men för våra uppdragsgivare är affären här och nu.

Vi brann för det svenska lokala företaget som kom i kläm på de stora nätverksbyråerna, och som sökte efter en partner som kunde vara ett engagerat bollplank i mediestrategiska och taktiska frågor och som ville härleda sina insatser till försäljningen.

Själva ville vi skapa en kultur där vi hade tid och möjlighet att grundligt sätta oss in i våra kunders utmaningar för att kunna komma med insiktsfulla och effektiva lösningar.
Vi hade en tanke om att mediestrategin och den kreativa strategin borde jobba hand i hand, och därför ska mediebyrån och den kreativa byrån också göra det, dels för att det blir bäst så, dels är det också roligare.

Vår ambition var att hålla ihop hela den framväxande mediekartan med köpta och ägda medier (förtjänade medier var inte lika hett då), och rådge våra kunder med en bredare blick på kommunikation än boka medieutrymme. Dessa idéer bär sig än idag och det är alltfler företag, lokala likväl som skandinaviska, som väljer att jobba med en fristående mediebyrå.